Media News
News

CG Forays into Ayurvedic Production

(Kathmandu, May 5) CG Ayurveda -- a subsidiary of Chaudhary Group - has launched wide range of ayurvedic products under 'Dirghayu' brand.

At a program organized in the capital on Sunday, the company said it will produce and distribute six Classical Ayurvedic medicines and nine Proprietary Ayurvedic products under Dirghayu brand.

 

Chaudhary Group Launches 'CG Ayurveda'

(Kathmandu, May 5) BUSINESS Conglomerate Chaudhary Group (CG) on Sunday introduced "CG Ayurveda" under the brand name "Dirghayu". At an event here, the group unveiled a wide range of products under the classical herbal medicine and proprietary series.

 

चौधरी ग्रुपद्धारा आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन शुरु

काठमाडौँ / रास - सीजी आयुर्वेदले 'दिर्घायु' ब्रान्डमा विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिप्रसाधनहरु बजारमा ल्याएको छ | तीमध्ये ६ वटा जडिबुटीका प्रचलित औषधि छन् भने ९ वटा कम्पनी का आफ्नै अयुएर्वेदिक उत्पादनहरु छन् |

 

चौधरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन शुरु

चौधरी आयुर्वेदिक औषधिको  उत्पादन शुरु
काठमाडौँ, (नेस)
चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी आयुर्वेदले दिर्घायु ब्रान्डमा विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिसौन्दर्य प्रसाधनका उत्पादन बजारमा ल्याएको छ | तीमध्ये ६ वटा जडिबुटीका प्रचलित औषधि छन् भने ९ वटा कम्पनी का आफ्नै अयुएर्वेदिक उत्पादनहरु छन् |

 

What do you want to do?

.