Media Press releases वाइ वाइसुप बजारमा

वाइ वाइसुप बजारमा

चौधरी ग्रुपको भगिनी संस्था सिजी एक्जिम (नेपाल) प्रा लि ले  सुप उद्योगमा पहिलो नेपाली ब्राण्ड वाइ वाइ सुप नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो  मिठो एवम् स्वस्थकर छ । सुपलाई आज स्वस्थकर, पोषणयुक्त एवम् अस्वस्थकर खाजाको वैकल्पिक रुपमा लिईएको छ ।

 

What do you want to do?

.