Media चौधरी ग्रुपद्धारा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन

चौधरी ग्रुपद्धारा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन

काठमाडौँ (कास) सीजी आयुर्वेदले दिर्घायु ब्रान्डमा विभिन्न प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिप्रसाधन बजारमा ल्याएको छ | तीमध्ये ६ वटा जडिबुटीका प्रचलित औषधि छन् | अरु ९ वटा कम्पनी का आफ्नै अयुएर्वेदिक  उत्पादन छन् |

 

What do you want to do?

.